web hit counter
Vállalkozói negyed kezdőlap

Szavazás

Twitter

Legfrissebb


Munkaügy

Címkék: munkaadó, munkavállaló, felmondás, törvény, per, pénz, elbocsátás

2009.12.10 11:21:00 - dr. Tamási Júlia

Küldés e-mailben Nyomtatás Betuméret növelés Betuméret csökkentés

Körültekintő elbocsátás

A kkv-k egyik legjelentősebb kiadási tétele a munkaerő költsége. Mit tegyünk, ha végső megoldásként ezen a ponton is takarékoskodásra kényszerülünk?

MTIMielőtt megválnánk alkalmazottunktól, nem árt megismerni néhány alapvető munkajogi szabályt. A helytelenül megfogalmazott, vagy rosszkor közölt felmondás ugyanis könnyen vezethet hosszú és költséges pereskedéshez. Első és legfontosabb szabály, hogy a munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodást, illetve nyilatkozatokat írásba kell foglalni.

Legegyszerűbb…

"Legkézenfekvőbb" a próbaidejét töltő alkalmazott elbocsátása, hiszen ez idő alatt a munkaviszony azonnali hatállyal, indokolás nélkül is megszüntethető. Talán kegyetlenül hangzik, de próbaidős munkatársaink általában a többieknél kevésbé vannak benne a napi rutinban, ráadásul a próbaidő bizonytalan jellegével maguk is tisztában vannak.

Fontos azonban, hogy próbaidő csak a munkaviszony létesítésekor, a munkaszerződésben köthető ki, ha ez akkor nem történt meg, úgy ez a megoldás értelemszerűen nem alkalmazható.

Egyeztessünk

Időben üljünk le és beszéljük meg dolgozónkkal, ha vállalkozásunk helyzete miatt nem tudjuk tovább foglalkoztatni. Legcélszerűbb egy mindkét félnek elfogadható munkaviszony megszűnési időpontban megállapodni és a különböző járandóságokat addig az időpontig kifizetni. Ha a munkaviszonyt sikerül közös megegyezéssel megszüntetni, úgy kevésbé kell egy bizonytalan kimenetelű munkaügyi pertől tartanunk és munkatársunkban sem hagyunk keserű szájízt magunk után. Ez esetben sem feledkezzünk meg azonban a megállapodás írásba foglalásáról!

Ha nem sikerül…

Ha nincs mód a megegyezésre, a munkaviszonyt csak egyoldalúan, munkáltatói felmondás útján lehet megszüntetni. A munkavállaló személyiségéből fakadó felmondási indokokra és módokra most nem térünk ki.

"Munkáltató működésével összefüggő ok"

A vállalkozás gazdasági helyzetével összefüggő elbocsátást a Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. tv., a továbbiakban: "Mt.") a "munkáltató működésével összefüggő ok" néven definiálja. Ez az úgynevezett munkáltatói rendes felmondás egyik alapesete. Ide sorolhatók a különböző átszervezések, munkakörmegszűnések. Lényeges, hogy alapesetben ezen a módon csak határozatlan idejű munkaviszony szüntethető meg, határozott idejű munkaviszony megszűnésekor további speciális jogszabályi rendelkezéseket is figyelembe kell venni.

Formaságok

A felmondás kötelező írásba foglalása során célszerű szem előtt tartanunk néhány alapvető tartalmi követelményt és szempontot:

A munkáltató köteles a felmondás okát megindokolni. Az indokolásból világosan ki kell tűnnie a felmondás okának (azaz esetünkben a munkáltató működésével összefüggő oknak). Vita esetén ugyanis a felmondás indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania. A felmondásból ki kell derülnie, hogy cégünk gazdasági helyzetét tekintve miért nincsen mód az adott munkavállaló további foglalkoztatására.

A felmondási idő legalább harminc nap, az egy évet azonban nem haladhatja meg. A harmincnapos felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött időtartamokhoz igazodva, szakaszosan meghosszabbodik. [Mt. 92. § (2)]
Felmentési idő: a felmondási idő fele. Erre az időszakra a munkáltató köteles a munkavállalót munkavégzése alól felmenteni és részére átlagkeresetet fizetni.

Jogorvoslati tájékoztatás: a felmondásban fel kell hívni a munkavállaló figyelmét arra, hogy az intézkedés közlésétől számított harminc napon belül keresetet nyújthat be az illetékes bírósághoz, munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatban.

Végkielégítés: a munkáltató által gyakorolt rendes felmondás, vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetében illeti meg a munkavállalót, ha munkaviszonya legalább három éve fennáll. Mértéke három év munkaviszony után egyhavi átlagkereset összege, ami a munkaviszonyban töltött évek után szakaszosan emelkedik. [Mt. 95. § (4)]
Egyéb járandóságok

Rendkívül fontos, hogy a felmondást szabályszerűen közöljük az érintettel, azért, hogy utólag igazolni tudjuk az átvétel tényét és időpontját. Egy felmondás akkor tekinthető "közöltnek", ha azt az érdekeltnek vagy az átvételre jogosult személynek átadták. A közlés akkor is hatályos, ha munkavállalónk megtagadja, vagy szándékosan megakadályozza az átvételt, erről azonban jegyzőkönyvet kell felvenni. A postai úton közölt felmondás estében a legbiztonságosabb a tértivevényes postai küldeményként történő kézbesítés.

MTI
Legbiztonságosabb postán kézbesíteni a felmondást

Végül nem árt odafigyelni arra, hogy a Munka Törvénykönyvében tételesen felsorolt (Mt. 90. §) időtartamok alatt a munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt. Az időtartamok közül talán a "leghírhedtebb" a betegség miatti keresőképtelenség időtartama.

Cikkünk terjedelmi korlátai sajnos számos részletszabály ismertetését nem teszik lehetővé, melyekről azonban szintén célszerű előzetesen tájékozódni.

dr. Tamási Júlia,
ügyvéd


Mondja el a véleményét Ön is!

Hozzászólások - 0 hozzászólás

Szólj hozzá Te is!

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

Kérdezze szakértőinket!

Dr. Egerszegi TamásDr. Egerszegi Tamás

Egerszegi Ügyvédi Iroda
ügyvéd, vezető

Lukász Helga, Szombati OrsolyaLukász Helga, Szombati Orsolya

Profonte Management Akadémia
értékesítés, ügyfélkezelés

Balogh-Celebrini TivadarBalogh-Celebrini Tivadar

emtrek Kft.
cégfejlesztési konzulens, coach

Török AntalTörök Antal

iparjogvédelmi igazságügyi szakértő, mediator

Dr. Badacsonyi TamásDr. Badacsonyi Tamás

pályázati szakértő, NLC Tanácsadói Csoport Kft., ügyvezető


Keresés

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Hírlevél

Iratkozzon fel heti hírlevelünkre!

Tudta-e Ön?

hogy a GDP-hez viszonyítva csak negyed annyi faktoring ügylet köttetik Magyarországon, mint az EU-ban?
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...

Címketár

vállalkozó (322), kkv (316), agrár (269), magyar (255), fejlesztés (208), adó (205), támogatás (196), pályázat (191), pénz (183), APEH (179)

CÍMKETÁR »